Text Size
Miercuri, Ianuarie 27, 2021

Inovativ, Intuitiv, Flexibil: iBis ERP

Soluția iBis ERP

iBis ERP este soluţie software pentru gestionarea resurselor întreprinderii (ERP) cu platforma tehnologică deschisă şi flexibilă. Soluţiile noastre adaptate pe domenii de afaceri furnizează funcţionalităţi software complete pentru managementul companiei.

Detalii... Cât costă ? Descarcă o broșură

iBis Financiar

Planificare este funcția de bază a managementului, deoarece prin toate acţiunile manageriale de organizare, conducere şi control se urmãreşte îndeplinirea deciziilor planificate.

Detalii... Cât costă ?

iBis Planificare

Planificare este funcția de bază a managementului, deoarece prin toate acţiunile manageriale de organizare, conducere şi control se urmãreşte îndeplinirea deciziilor planificate.

Detalii... Cât costă ?

iBis Aprovizionare

Oferă funcţii ce acoperă toată gama de operaţii pentru materiale, producţie în curs de execuţie, produse finite, de la punctul de origine la punctul de consum.

Detalii... Cât costă ?

iBis Vânzări

Permite companiilor să înţeleagă şi să anticipeze nevoile curente şi potenţiale ale clientilor, mijlocind astfel inbunătățire calității serviciilor si produselor oferite.

Detalii... Cât costă ?

iBis Fabricație

Permite antecalculație, urmărire și raportarea execuției, analize de costurilor detaliate, atât pentru producția de unicat cât și pentru producția de serie.

Detalii... Cât costă ?

iBis Analize

Accesul în timp real la informaţiile importante a constituit întotdeauna un punct critic în succesul afacerilor. Oferă instrumente de Business Intelligence pentru analiza datelor.

Detalii... Cât costă ?

Prima pagina

Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA a fost actualizata, potrivit unui Ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care a fost publicat recent in Monitorul Oficial, intrand deja in vigoare.

 

Prin Ordonanta Guvernului (OG) nr.16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, se dispune anularea inregistrarii in scopuri de TVA a societatilor, daca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrisa in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art.2 alin. (2) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Infractiunile sau faptele prevazute in acest articol reprezinta infractiunile de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal si/sau atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca.

 

Anterior acestei modificari, organele fiscale anulau inregistrarea in scopuri de TVA a societatii comerciale, indiferent de procentajul pe care il detineau, in capitalul social al societatii, asociatii care aveau fapte inscrise in cazierul fiscal.
 
De asemenea, prin OG 16/2013 au fost introduse noi dispozitii referitoare la indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA.
 
Pentru a implementa toate aceste noutati fiscale, ANAF a actualizat Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA prin Ordinul nr 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.
 Fiscul a lansat proiectul Ordinului in dezbatere publica pe 22 octombrie, dar in Monitorul Oficial, Partea I, Ordinul a fost publicat pe 25 octombrie, data la care a intrat in vigoare.

 

Ce se schimba la procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal?
 
Potrivit Ordinului ANAF, lunar, pana pe data de 10 a fiecarei luni, compartimentul de specialitate din cadrul Fiscului selecteaza cu ajutorul aplicatiei informatice:
  • persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au inscrise in cazierul fiscal fapte care atrag raspunderea solidara cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;
  • contribuabilii care au inscrise in cazierul fiscal fapte care atrag raspunderea solidara cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent si care au calitatea de asociati/administratori ai persoanei impozabile; societatilor se selecteaza administratorii si asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic care au inscrise in cazierul fiscal astfel de fapte.
Pentru societatile comerciale care indeplinesc conditia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, din cauza faptului ca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic ori administratorii au fapte inscrise in cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifica in Registrul comertului electronic (RECOM), daca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic ori administratorii detin aceasta calitate la data aplicarii procedurii.
Dupa identificarea persoanelor, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal intocmeste referatul prin care propune, pentru persoana impozabila, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. Apoi, acelasi compartiment face proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare.
 
Aceste documentele se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. Ulterior, referatul si decizia se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale. 
 
In acest caz, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza la data comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.
 
Conform noului act normativ, intrucat procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA este aprobata prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, este necesara inlocuirea acesteia cu noua procedura adaptata la noile prevederi legale.
 
Astfel, la data intrarii in vigoare a prezentului ordin s-a abrogat Ordinul presedintelui ANAF nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.356 din 25 mai 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Sursa: avocatnet.ro

 

 

ERP/CRM/SCM/PLM

Despre ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) este instrumentul software care facilitează integrarea tuturor informaţiilor dintr-o organizaţie într-o platformă unică.

Despre CRM

CRM (Customer Relationship Management) reprezinta un cumul de instrumente de organizare a interactiunilor cu prospectii, clientii, furnizorii si alte companii.

Despre SCM

SCM (Supply Chain Management) acoperă toată gama de operaţii pentru materiale, producţie în curs, produse finite, de la punctul de origine la punctul de consum.

Despre PLM

PLM (Product Lifecycle Management) este gestionarea ciclului de viaţă al unui produs de la conceptie, proiectarea şi fabricarea, la service şi casare.