Text Size
Marți, Iunie 15, 2021

Management Proiecte

Arhitecturi software

Consultanţii noştri vă pun la dispoziţie experienţa şi profesionalismul lor pentru a vă ajuta să luaţi deciziile cele mai potrivite.

Fie că aveţi nevoie de indrumare în designul de arhitecturi software sau în implementarea arhitecturii rezultate sau doriţi imbunătăţirea unei arhitecturi deja existente, suntem aici pentru a vă ajuta.

Planificare

Dohu Consulting oferă servicii de planificare în cadrul managementului proiectelor. Dintre acestea le enumerăm pe cele mai importante:

  • iniţierea proiectelor
  • stabilirea metodologiei de proiect în funcţie de  cerintele clientului, tipologia şi complexitatea proiectului
  • planificarea managementului cerinţelor şi a schimbărilor în proiect
  • estimarea costurilor proiectelor
  • planificarea activităţilor, crearea graficului de execuţie (Schedule, Diagrama Gantt)
  • organizarea echipelor de proiect şi stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor
  • pregatirea şi organizarea întilnirilor de proiect.
  • organizarea şi planificarea achiziţiilor în proiect
  • planificarea managementului riscului în proiect
  • planificarea şi organizarea comunicării în cadrul proiectului

Asigurarea calităţii

Evaluăm performanţele generale ale proiectului pentru a ne asigura că acesta decurge conform planificării si că sunt îndeplinite toate standardele impuse de client şi de autorităţi.

Un element cheie în implementarea proiectului considerăm că îl constituie evitarea riscurilor. Dohu Consulting a conceput un sistem de monitorizare a activităţilor desfăşurate cu scopul de a elimina munca suplimentara şi de a atinge obiectivele fixate.