EMIM

ECOSISTEM MULTIFUNCTIONAL PENTRU INTEGRAREA SERVICIILOR MEDICALE DE TIP “SELF-MANAGEMENT DISEASE” (EMIM).

CITIȚI MAI MULT

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. a. Dezvoltarea unei aplicații pentru Pacient (AP) ce implementează servicii de tip „self-management disease” (SMD) particularizate pentru diabetici. Aceste servicii colectează datele introduse de ceilalți actori din sistem, integrează feedback-ul dat de pacient și implementează algoritmi de predicție și decizie care să-l ajute pe pacient în gestionarea afecțiunii. Aplicația va permite dezvoltarea unui dialog online medic-pacient care elimină necesitatea vizitelor redundante la cabinetul doctorului. Prin integrarea cu celelalte aplicații din ecosistem, pacientul poate vedea în orice moment unde găsește medicamentele pentru o anumită rețeta, precum și prețurile acestora.

2. b. Dezvoltarea unei aplicații pentru medici (AM) care să faciliteze consultarea părerii statistice a altor medici/farmaciști (fără a dezvălui identitatea) în cadrul unor afecțiuni/criterii pentru prescrierea unui tratament. Sistemul va folosi cunoștințele/părerea/diagnoza medicilor și farmaciștilor la nivel macro, eliminând sau înlocuind greșeli medicale/farmacologice singulare. AM include servicii de tip “paperless hospital” prin care se reduce birocrația actuală existentă între cabinetele medicilor, precum și servicii de „data mining” prin care se dezvoltă rapoarte complexe care evidențiază anumite situații globale ale stării de sănătate. Platforma va integra, de asemenea, funcționalități ce se adresează furnizorilor independenți de servicii medicale (injecții, tratamente, îngrijire bătrâni, etc.): programare vizite, căutare furnizor, acreditare furnizor s.a.

3. c. Dezvoltarea unei aplicații pentru Farmaciști (AF) prin care aceștia vor avea acces la o bază online de parafarmaceutice/OTC/medicamente, întreținută și updatată în mod continu. Farmaciile vor fi interconectate cu ecosistemul multifuncțional, prin care farmacistul poate consulta soluțiile și tratamentele date de medici pentru o anumită afecțiune, poate analiza feedback-urile date de către ceilalți actori din sistem cu privire la un tratament sau un medicament pentru o anumită afecțiune. Se vor integra anumite servicii de tip ERP care să-i ajute pe farmaciști în gestionarea relațiilor cu ceilalți actori ai sistemului de sănătate.

Platforma online creată - ECOSISTEM MULTIFUNCȚIONAL- pentru integrarea serviciilor medicale de tip "self-management disease"

Proiect finantat prin:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informației și comunicațiilor(TIC) pentru o economie digitală competitivă". Acțiunea 2.2.1 - "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere".

www.fonduri-ue.ro Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Beneficiar: SC ROMSOFT SRL Partener: SC DOHU CONSULTING SRL

Valoarea proiectului: 4.923.682.33 lei(din care contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 2.399.640.03 lei și 423.465.89 lei din bugetul național)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.