Text Size
Luni, Iunie 14, 2021

iBis Analize

Accesul în timp real la informaţiile importante a constituit întotdeauna un punct critic în succesul afacerilor. Importanţa acestuia a crescut şi mai mult odată cu dezvoltarea Internetului şi creşterea numărului surselor de informaţii. Ca rezultat, companiile au colectat cantităţi imense de date în efortul de a înţelege evoluţia activităţilor lor, de a-şi îmbunătăţi performanţele şi de a crea o relaţie consolidată cu angajaţii, clienţii şi partenerii.

Exploatarea eficientă a acestor date este însă dificilă, începând de la a le da un sens şi până a le utiliza în cadrul companiei. După cum se ştie, într-o organizaţie datele sunt de obicei dispersate într-o varietate de sisteme, iar multe companii întâmpină dificultăţi în organizarea şi interpretarea acestora. Aceste companii se confruntă cu instrumente şi date fragmentate - având ca rezultat o imagine fragmentată, incompletă asupra afacerii. Din acest motiv este esenţial ca aceste date sa fie reunite într-un singur sistem, ceea ce face ca rezultatele obţinute în urma procesării datelor să fie de încredere şi să reprezinte sprijinul managerilor în procesul decizional. Pentru că unul dintre cele mai importante lucruri pentru o afacere prosperă situată intr-un mediu dinamic îl constituie adaptarea la noile schimbări prin utilizarea optimă a resurselor şi cunoaşterea punctelor tari şi a punctelor slabe. O analiză riguroasă a trecutului şi a situaţiei actuale vă poate oferi o imagine realistă a viitorului şi vă poate indica direcţia spre care să vă îndreptaţi.

Componenta Analize permite îmbunătăţirea substanţială a managementului companiei dumneavoastră prin conversia datelor în informaţii şi a informaţiilor în viziune practică prin diverse analize la nivelul fiecărei aplicaţii, exemplificate în rândurile următoare:

Analize financiare

 • încasări detaliate pe perioade de timp, tipuri de produse, departamente.
 • cheltuieli detaliate pe perioade de timp, tipuri de produse, departamente.
 • evoluţia datoriilor în trecut şi termeni pentru viitor.
 • situaţia activelor.
 • analiză comparativă pentru încasări, cheltuieli, datorii, active şi balanţă.
 • situaţia comparativă facturi vs. plăţi/încasări.
 • analiză stocuri, mişcarea stocurilor

Analize parteneri

 • evoluţia comenzilor şi contractelor pe partener
 • volumul operaţiilor şi profabilitatea partenerilor.
 • evoluţia întârzierilor pentru plăţi/încasări.

Analize producţie

 • producţie în execuţie:
  • costuri in timp real grupate pe produse, comenzi, parteneri, departamente.
 • producţie finalizată
  • analiză pentru previziune vs. costuri vs. vânzare grupate pe produse, comenzi, parteneri, departamente şi evoluţia lor in prerioade de timp.
  • analiză individuală pentru manoperă, materiale, servicii executate de terţi.