Text Size
Marți, August 03, 2021

iBis Fluxuri de lucru

DoHu Consulting oferă software personalizat pentru coordonarea proceselor de afaceri. Suita de aplicaţii iBis ERP având la bază fluxuri de lucru, oferă funcţii pentru integrarea completă a proceselor intr-o companie.

Prin flux de lucru (workflow) se înţelege automatizarea proceselor de business, în care documente, informaţii şi sarcini sunt trecute de la un participant la altul pentru realizarea unor acţiuni, în concordanţă cu un set de reguli procedurale.

Pentru o adaptare cât mai bună a aplicaţiei ce se doreşte a fi implementată în cadrul unei firme, este necesară o analiză a fluxului de date pentru identificarea traseelor parcurse de documente. Aceste trasee se numesc fluxuri de lucru (workflow) şi pot fi reprezentate grafic.

Odată introduse fluxurile de lucru, documentele şi sarcinile (taskurile) vor urma aceste trasee prestabilite, putând fi urmărită evoluţia acestora în timp real de către utilizatori. Astfel, aceştia vor fi informaţi în permanenţă, putându-şi organiza activităţile în cunoştinţă de cauză. Un alt aspect important al acestei monitorizări îl constituie evidenţierea eventualelor blocaje pe traseu şi implicit corectarea acestora pentru fluidizarea activităţii.

Utilizare

  • Eficienţă sporită: automatizarea proceselor are drept consecinţe eliminarea multor paşi inutili şi fluidizarea informaţiilor
  • Controlul proceselor: standardizarea metodelor de lucru şi posibilitatea verificării acţiunilor întreprinse de-a lungul întregului proces oferă un control mai bun al acestuia
  • Relaţiile cu clienţii: circulaţia facilă a datelor permite reducerea timpului de reacţie în ceea ce priveşte nevoile clienţilor
  • Flexibilitate: aplicaţiile pot fi adaptate schimbarilor intervenite pe parcurs prin remodelarea fluxului de lucru
  • Procesul decizional: folosirea fluxurilor creează un mediu colaborativ de lucru, ceea ce facilitează luarea deciziilor optime într-un timp scurt
  • Claritate: utilizarea unor paşi bine definiţi in cadrul proceselor elimină timpii morţi şi neclarităţile din cadrul sistemului


Pentru o mai bună informare cu privire la fluxurile de lucru daţi un click aici.