Text Size
Marți, Iunie 15, 2021

iBis Mijloace Fixe

Urmărirea mijloacelor fixe este un aspect important în orice companie, indiferent de mărime. iBis Mijloace Fixe permite înregistrarea tuturor operaţiunilor financiare legate de mijloacele fixe şi obiectele de inventar din cadrul organizaţiei, cu reflectare automată în contabilitatea financiară.

Elimină procese de calcul greoaie 

Amortizarea, casarea şi reevaluarea mijlocului fix sunt facilitate, pentru un control precis. De asemenea, sunt evidenţiate cazurile particulare precum mijloacele fixe amortizate integral, cele casate neamortizate, cele transferate sau închiriate, existând opţiunea selectării unei stări pentru fiecare caz în parte.


Uşor de exploatat

Aplicaţia permite o urmărire atentă a fiecărui mijloc fix în parte, oferind detalii despre angajatul căruia ii este atribuit, despre mentenanţă sau modernizarea acestuia. Valoarea de inventar şi gradul de uzură vor fi calculate automat, însă pot fi completate şi manual. Astfel, veţi şti în orice moment care este starea acestora pentru ca investiţiile dumneavoastră în această direcţie să fie eficientizate. 

Flexibil şi integrat, adaptat cerinţelor dumneavoastră

Fiind integrat cu modulul de Aprovizionare, iBis Mijloace Fixe permite crearea de comenzi sau necesar de aprovizionare pentru mentenanţă sau modernizarea mijloacelor fixe. Totodată, modulul este legat de componenta financiară prin generarea de tranzacţii contabile atât la încadrarea mijlocului fix în catalogul mijloacelor fixe cât şi în tranzacţii privind amortizarea lor lunară.