Text Size
Marți, August 03, 2021

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am creat un instrument special conceput pentru rezolvarea tuturor problemelor de calcul salarial, conform legislaţiei muncii în vigoare.

Modulul Salarizare al sistemului integrat iBis ERP asigură toate funcţiile necesare pentru gestionarea salariilor, realizarea calculaţiilor, declaraţiilor şi rapoartelor necesare managementului.

 

Calcul automat al tuturor componentelor salariale

În cadrul modulului sunt dezvoltate funcţiile de alocare a datelor salariale (salar, sporuri, contribuţii, deduceri, impozitare, reţineri), de introducere a absenţelor (concedii medicale, concedii de odihnă, zile libere, etc.), de introducere a pontajelor.

Prin intermediul fişei personale se pot vizualiza şi modifica diversele componente salariale: tipul de salarizare, regimul de lucru, salariul tarifar, vechimea, fidelitatea, sporurile, primele, ajutoarele sociale, penalizările, reţinerile, perioadele de şomaj tehnic.

Evidenţă centralizată

Ca parte a sistemului integrat iBis ERP, funcţionează în strânsă legătură cu modulul Resurse Umane şi cel Financiar, ceea ce permite preluarea automată a datelor şi prelucrarea acestora.

Nomenclatoarele, precum şi datele din fişele personale de salarizare ale angajaţilor care şi-au încetat activitatea sunt arhivate la închiderea de lună, utilizatorul având ulterior posibilitatea vizualizării lor.

Generarea automată a pontajului

Pe baza calendarului de lucru al lunii, se generează automat pontajul pentru fiecare angajat, ţinând cont de regimul de lucru specific, utilizatorul având de introdus doar excepţiile apărute în decursul lunii (ore de noapte, suplimentare, nemotivate, învoiri, evenimente familiale, etc.).