Smart PLM

Smart PLM

Descriere

Smart PLM este o aplicație, complet integrată, pentru managementul tuturor resurselor materiale, umane și informaționale dintr-o companie de producție și servicii, totul în condiții de trasabilitate absolută a tuturor modificărilor de documente/înregistrări atât pe perioada de fabricație, cât și de exploatare, până la încheierea ciclului de viață.

Concepută că o suită software pe diferite module, Smart PLM este soluția care integrează activitățile tehnologice și de design cu cele de marketing și aprovizionare, administrare stocuri; dar și cu resursele economice/financiare, umane/salariale, adaptându-le strategiilor de afaceri specifice unei companii cu profil de producție și servicii (BI).

Din dorința de a acoperi un teren cât mai vast, folosindu-se de tehnologiile IT în dezvoltare, aplicația a adus pe piață românească integrarea organică a activităților de concepție/proiectare inginerească (CAD/CAM/CAE) cu cele de management de producție (ERP, MRP etc).

Smart PLM are o bază de date formată din articole orientate tehnic, de tip ierarhie de clase, care permite organizarea structurată a articolelor, produselor, dar și a altor tipuri de entități informaționale. Posibilitatea organizării dinamice, de fluxuri de lucru, permite optimizarea utilizării resurselor companiei cu creșterea vitezei de procesare a datelor, fără impact suplimentar asupra resurselor umane, dar cu creșterea calității informaționale și a deciziilor manageriale. Modulul de chat pentru utilizatorii aplicației ajută la concentrarea și transmiterea electronică a oricărei informații între membrii echipei. Alegerea celor mai avansate platforme de dezvoltare software și management al bazei de date permite dezvoltarea rapidă, precum și asigurarea unui suport tehnic prompt și eficient spre avantajul direct al utilizatorului.

Functionalități/Module

Aplicația Smart PLM acoperă practic toate ariile de activitate ale unei companii prin divizarea în module separate, dar puternic interdependente, organizate în jurul unei baze unice de date tehnico/economice și a unei baze de date formată din fișiere.

Lista funcționalități

Management date & documente:

 • Management proiecte/structuri de produs;
 • Management documente tehnice
 • Interfață/suport cu aplicații CAD/Office (AutoCAD, Inventor etc, MS/Office, Excel/Office etc) care asigura managementul complet al documentelor și structurii de produs (în format electronic sau pe suport de hârtie)

Management tehnologii:

 • Generare asistată de calculator a tehnologiilor de realizare (prelucrare, montare, control etc)
 • Management tehnologii și documente tehnologice
 • Tehnologii parametrizate/de grup/globale
 • Rapoarte tehnologice

Management fluxuri de lucru:

 • Generare fluxuri de lucru pentru fiecare tip de activitate/rol
 • Management de fluxuri tehnice de lucru (conceptele ECP, ECO), care permit controlul prin versiune și păstrarea istoricului documentelor
 • Realocare roluri/redirecționare utilizatori/activități etc

Pregătire/lansare/urmărirea în producție:

 • Comenzi de producție, management liste de produse
 • Calcul automat necesar materiale/manoperă/SDV-uri/colaboratori
 • Management necesar manoperă
 • Management emitere documente/rapoarte de producție
 • Strategii de afaceri (BI)

Administrare Baze de date și administrare aplicație:

 • Generare de clase și structuri de clase
 • Management unități de măsură fizice
 • Utilizatori/grupuri drepturi și roluri
 • Licențiere flotantă

Altele

 • Interfete cu alte aplicatii din clasa ERP
 • Interfete diverse pentru portare date

Beneficii

Smart PLM creaza structuri de proiecte si produse, dar si administreaza orice tip de documente electronice sau pe suport de hartie. Un avantaj major este faptul ca structura de produs este prezentata sub aceeasi forma in toate modulele, iar documentele sunt interconectate la aceasta, ceea ce simplifica si fluidizeaza activitatea de design si pregateste stadiul tehnologic.

Unul dintre beneficiile importante este generarea automata din aplicatie a rapoartelor cerute la finalul fazei de design (BOM, drawing list, detailed or cumulated list of materials and operations, etc). Designul este, de asemenea, organizat pe baza fluxului de lucru sau a comenzilor de productie (check in/ check out, ECO, ECP) particulare fiecarei companii in parte.

Datorită integrării complete, suita Smart PLM oferă un flux natural de date, de la departamentele de management / marketing la departamentele tehnice, apoi la departamentul de producție și, în cele din urmă, la departamentele financiare / economice, fără a crea senzatia de izolare modulara sau necesitatea crearii unor punti artificiale in interiorul departamentelor.

Folosirea aplicatiei Smart PLM se justifica, in principal, datorita navigarii cu usurinta intre diverse clase de management: management documente, management produse, management resurse, management materiale, management manopera, care duce la o distribuire eficienta a rolurilor in cadrul fiecarui proiect.

Incepe acum!

Alege DoHu Consulting și scapă de grija IT-ului pentru business-ul tău.